Продължава обучението на служителите в община Кубрат thumbnail

Продължава обучението на служителите в община Кубрат

     Във връзка с изпълнението на проект по ОПАК „Разширяване на капацитета на служителите...