Държавата с още по-голям дял в МБАЛ-Разград

Публикувано на май 28, 2009

Увеличаване капитала на дружеството е сред проектите за решение на общото събрание на акционерите на МБАЛ-Разград, което се провежда днес. Увеличението е в полза на държавата, тя в момента има 51% дял в дружеството, за община Разград, която е с 18% дял, намалението е на 15,26% – стана ясно по време на последната сесия на местния парламент.

Съветниците упълномощиха своя представител д-р Селиме Карагьозова да не подкрепи тази точка от дневния ред, както и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2008 г..
Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: ,