Съобщение от ОПУ Разград-Въвеждат се ограничения за движението на тежкотоварни автомобили през летния сезон

Публикувано на юли 6, 2009

ОПУ – Разград и ОД на МВР – Разград въвеждат забрана за движението на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона при температура на въздуха над 35 градуса по Целзий. Ограничението се реализира въз основа на чл.9, ал.3 от Закона за пътищата и чл.165, ал.1, т.8 от Закона за движение по пътищата. То ще бъде в сила от 13.00 до 21.00 часа през летните месеци и се отнася за трафика по републиканските пътища.
Забранителните знаци и табели са монтирани непосредствено преди пътни отбивки и уширения на пътното платно, за да се осигури възможност за престой на товарните автомобили.
Местата за изчакване на територията на Област Разград са както следва:
По път І – 2 “Русе – Разград – Шумен”
км 42+474, км 65+347, км 72+700, км 90+055

По път ІІ – 23 “Русе – Кубрат – Исперих”
км 43+813, км 47+495, км 78+753, км 82+900
По път ІІ – 49 “Търговище – Разград – Кубрат”
км 30+773, км 40+764, км 70+512, км 73+052

По път ІІІ – 205 “Разград – Исперих – Тутракан”
км 0+040, км 31+394

По път ІІІ – 702 “Пристое – Подайва – Лъвино – Исперих”
км 21+299
По път ІІІ – 2005 “І – 2 Самуил – Хърсово – Подайва”
км 8+195

Забраните за движение се налагат с оглед предотвратяване натоварването на движението и образуване на трайни деформации по асфалтовите настилки при повишаване на температурите през летните месеци.

ОПУ – Разград призовава водачите на МПС да спазват поставената сигнализация и указанията на служителите от сектор “Пътна полиция”.

ОПУ Разград
Гл.експерт по ИМП
Емине Фъчъджиева

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , , ,