Съобщение от ОПУ Разград – 34-те пътни мостове

Публикувано на юли 16, 2009

Всичките 34-те пътни мостове на територията на Област Разград са в добро технико-експлоатационно състояние
В периода 10 юни – 10 юли 2009 г. се извърши надлежна проверка на всички 34 пътни моста, които се намират на територията на Област Разград. Тя се осъществи от старшите специалисти по пътни участъци към Областното пътно управление.
Контролът върху този вид съоръжения се осъществява всяка година. По този начин се събират и съхраняват данни за тяхното състояние. След всяка проверка се определят условията за по-нататъшната им експлоатация.
От общо 34-те съоръжения, 27 са с отвор от 5 до 20 м, а 7 – с отвор над 20 м. Направената проверката установи, че няма такива, които да са с конструктивни проблеми, свързани с носимоспособността и проводимостта на движението. Това позволява тяхното нормално експлоатиране.
Проверката показа, че има необходимост от пребоядисване на парапетите по пътните мостове. Освен това мостовете трябва да бъдат почистени, за да се осигури свободното отичане на прииждащи води през предстоящия есенно-зимен сезон.
ОПУ – Разград уверява водачите на пътни превозни средства, че няма опасност при преминаването по и под пътните мостове.

Гл.експерт по ИМП
Емине Фъчъджиева

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: ,