“ОПУ – Разград: На 24 юли 2009г се ограничава се движението на тежкотоварните автомобили с обща маса над 20 тона “.

Публикувано на юли 24, 2009

Днес, 24 юли 2009 г., ОПУ – Разград въвежда забрана за движение на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона. Ограничението влиза в сила поради високите температури (над 35 º С) и ще важи за всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Област Разград.
ОПУ – Разград монтира временната сигнализация за ограничаване движението на тежкотоварните автомобили.
Служители на ОД на МВР, сектор “Пътна полиция” ще следят за спазването на забраната от шофьорите на тежкотоварните автомобили и ще ги насочват към определените за изчакване места.
Ограниченията се налагат с оглед предотвратяване образуването на трайни деформации по асфалтовите настилки при повишаване на температурите.

Гл.експерт по ИМП
Емине Фъчъджиева

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook