ОПУ – Разград: На 25 юли 2009г се ограничава движението на тежкотоварните автомобили с обща маса над 20 тона за времето от 13.00 до 21.00 часа

Публикувано на юли 25, 2009

Днес, 25 юли 2009 г., за времето от 13.00 до 21.00 часа ОПУ – Разград въвежда забрана за движение на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона. Тя се налага поради запазване високите стойности на температурите (над 35 º С) и с цел предотвратяване образуването на трайни деформации по асфалтовите настилки. Ограничението е в сила за всички пътища от републиканската пътна мрежа на територията на Област Разград.

ОПУ – Разград своевременно монтира временна сигнализация за ограничаване движението на тежкотоварните превозни средства.

Служители на ОД на МВР, сектор “Пътна полиция” ще следят за спазването на забраната от шофьорите на тежкотоварните автомобили и ще ги насочват към определените за изчакване места.

ОПУ – Разград призовава водачите на горепосочените тежкотоварни превозни средства да спазват въведените ограничения.

Гл.експерт по ИМП
Емине Фъчъджиева

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook