ОПУ – Разград: “През месец август ОПУ – Разград извърши текущи ремонти и поддържане на пътищата, като част от подготовката им за зимния сезон”

Публикувано на август 28, 2009

Областно пътно управление – Разград започна подготовката на пътищата от републиканската пътна мрежа за зимния сезон.
По път І – 2 Разград – Шумен и по път ІІ – 49 Търговище – Разград – Кубрат се извърши изкърпване на пропадания и деформации в пътната настилка.
По път ІІІ – 204 Разград – Благоево – Попово се изсякоха храсти и млада гора в обхвата на пътя и се разшири видимостта в острите хоризонтални криви. Направиха се изкопи за окопи, почистиха се земни окопи, извърши се подравняване, профилиране и попълване на банкети.
На територията на Районна пътна служба – Исперих, по различни третокласни пътища, се направиха кърпежи на пропадания и деформации в настилката.
На 26.08.09 г. на път ІІІ – 2003 Дряновец – Сеново, в най-проблемния му участък, с дължина – 1,300 км, приключи полагането на цял пласт асфалтобетон.
Заплануваните ремонтни работи и дейности по поддържането на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ – Разград ще бъдат реализирани до края на текущия месец.
Участъците, по които продължава да се работи, са сигнализирани със съответните пътни знаци. Извършваните дейности не изискват отбиване или ограничаване на движението на пътни превозни средства.

ОПУ Разград
Гл.експерт  по ИМП
Емине Фъчъджиева

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: ,