ОПУ Разград: НАПИ обяви първите 15 процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ

Публикувано на септември 1, 2009

НАПИ обяви първите 15 процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища.
На официалната интернет страница на агенцията е публикуван списък на откритите процедури по ЗОП за определяне на изпълнител на услугата поддържане ( в това число превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на РПМ по областни пътни управления.
Първите търгове ще се проведат в седем от тях – Ловеч, Кърджали, София, Търговище, Бургас, Кюстендил, Разград на 13-ти и 20-ти октомври 2009г.
За ОПУ – Разград сроковете за представяне и отваряне на офертите са както следва:
За определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 292,5 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – ОПУ Разград, РПС – Разград , съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата – представяне на офертите до 12.00 часа на 19.10.2009 г. Отваряне на офертите – 12.00 часа в сградата на ОПУ – Разград на 20.10.09 г.;
За определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 208.3 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – ОПУ Разград, РПС – Исперих, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата – представяне на офертите до 12.00 часа на 19.10.2009 г. Отваряне на офертите – 14.00 часа в сградата на ОПУ – Разград на 20.10.09 г.
На официалната интернет страница на агенцията е публикувана документацията за самите тръжни процедури и списък на следващите открити процедури по ЗОП.

Емине Фъчъджиева
Гл. експерт по ИМП
към ОПУ – Разград

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook