ОПУ Разград: 34 фирми подадоха оферти за текущ ремонт и зимно поддържане в 12 ОПУ в страната

Публикувано на октомври 21, 2009

На 20.10.2009г. в 12 Областни пътни управления бяха отворени документите на 34 фирми за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по поддържане на Републиканската пътна мрежа.

За текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Благоевград документи подадоха две фирми:

 • РПС – Благоевград и РПС – Разлог:

1)        Консорциум „Пирингруп” – гр. Благоевград;

2)        „Кос Алфа” ООД – гр. София.

В област Видин за РПС – Белоградчик, РПС – Видин и РПС – Кула,  по реда на подаване, участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане заяви една фирма – „Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин.

За текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Враца документи подадоха две фирми:

 • РПС – Враца и РПС – Мездра – ДЗЗД „Пътинжинеринг – Строител”;
 • РПС – Бяла Слатина и РПС – Оряхово – „Пътинжинеринг – М” ЕАД.

Четири фирми подадоха документи за участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане в област Габрово за:

 • РПС – Севлиево – „Пътстрой” ЕАД – гр. Ловеч;
 • РПС – Трявна и РПС – Дряново:

1)        Консорциум “Пътно поддържане Трявна – Дряново” – гр. Габрово;

2)        ДП “Транспортно строителство и възстановяване” – гр. София;

3)        Обединение “Поддържане – Габрово” – гр. Пловдив.

В област Добрич за РПС – Добрич, РПС – Балчик и РПС – Генерал Тошево, по реда на подаване, участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане заяви една фирма – „Пътно строителство” АД.

Осем фирми подадоха документи за участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане в област Пловдив за:

 • РПС – Граф Игнатиево:

1)        „Транспортно строителство и възстановяване” – гр. София;

2)        „Пътища – Пловдив” АД;

3)        „Пътинжинеринг” ЕООД – гр. Пловдив;

4)        „Интегрирани пътни системи” АД – гр. София.

 • РПС – Карлово:

1)        „Пътища Пловдив” АД;

2)        „Интегрирани пътни системи” АД – гр. София.

 • РПС – Йоаким Груево:

1)        „Пътища Пловдив” АД;

2)        „Интегрирани пътни системи” АД – гр. София.

В област Разград за РПС – Разград и РПС – Исперих, по реда на подаване, участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане заяви една фирма – „Пътно строителство”АД – гр. Разград.

За текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област София за РПС – Годеч документи подадоха четири фирми:

1)      „Пътстрой – 92″ АД, гр. София;

2)      „Пътно поддържане – Годеч” ЕООД, гр. Годеч;

3)      „Холдинг пътища” АД, гр. София;

4)      ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, гр. София.

В област Русе за РПС – Русе, по реда на подаване, участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане заяви една фирма – Консорциум „Пътно поддържане – Русе 2009″ – гр. Русе.

Три фирми подадоха документи за участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане в област Сливен за:

 • РПС – Сливен – ДЗЗД „Строителство и поддържане на пътищата”, гр. Сливен;
 • РПС – Котел – СД „Берко – 90 – Берковски и сие” гр. Сливен;
 • РПС – Нова Загора и РПС – Твърдица – ДЗЗД „Тера – Асфа” гр. Стара Загора.

За текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Шумен документи подадоха три фирми за:

 • РПС – Шумен и РПС – Нови Пазар:

1)        “Автомагистрали – Черно море” АД – гр. Шумен;

2)        „БАРС” АД – гр. Шумен;

3)        „Пътища” АД – гр. Шумен.

 • РПС – Велики Преслав:

1)        “Автомагистрали – Черно море” АД – гр. Шумен;

2)        „БАРС” АД – гр. Шумен;

3)        „Пътища” АД – гр. Шумен.

Четири фирми подадоха документи за участие в процедурата за текущ ремонт и поддържане в област Ямбол за:

 • РПС – Ямбол – ПСФ „Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол;
 • РПС – Стралджа – Сдружение „Мараш 2009″ и „Пътна компания” ЕАД, гр. Ямбол;
 • РПС – Елхово – „Техностройинженеринг 99″ АД, гр. Ямбол.

21.10.2009 г.

гр. София

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook