Съдът разпореди Фонд “Земеделие” да поправи грешка, ощетила земеделец от Разградско

Публикувано на ноември 9, 2009

Административен съд – Разград прекрати дело, заведено от земеделец от Йонково срещу ДФ”Земеделие”. Магистратите обаче постановиха да бъде отстранена допусната от чиновниците грешка, ощетила Басри Ибрям.

1042,32 лв. подпомагане за директни плащания на единица площ е трябвало да получи за 2008 г. Басри Ибрям от село Йонково. Получил обаче само уведомително писмо от ДФ”Земеделие”, в което се съобщавало, че полагащите му се пари са преведени по банковата му сметка. Номерът обаче не бил нито на неговата сметка, нито в банката, която го обслужвала, а на друг човек в пловдивски клон на друга финансова институция.

Земеделецът уведомил устно Разплащателната агенция в Разград за обърканите цифри в номера на сметката, оттам обаче обяснили, че документите се изготвят в столицата. Мъжът завел дело в Административен съд с искане за отмяна на разпореждането на банковия превод.

Магистратите обявиха, че полученият от Ибрям документ не е индивидуален административен акт, а част от договорни отношения, което означава, че не може да се обжалва пред този съд и делото следва да бъде прекратено. Според Административен съд-Разград неправилното посочване на банкова сметка може да се отчете като техническа грешка. Съдът прекрати производството, като остави без разглеждане жалбата на Басри Ибрям, но върна преписката на Държавен фонд „Земеделие” за отстраняване на грешката.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , ,