Читател-писател: Обществен съвет за прозрачност ще разглежда сигнали за лошо административно обслужване

Публикувано на ноември 18, 2009

Писмо на наш читател:

“В Русе се проведе първото заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и наблюдение. На заседанието беше обсъден и одобрен правилник, определящ организацията на дейността, състава, структурата и функциите на Обществения съвет. Съветът щe се състои от 21 члена, които са представители на структури на гражданското общество и на държавната и местните администрации. Представителите на структурите на гражданското общество имат мнозинство. Съветът ще осъществява мониторинг на дейността на местните държавни и общински органи и администрации в процеса на административно обслужване. Областният орган ще разглежда сигнали относно административното обслужване и предложения за подобряване на предоставянето на административни услуги. Всички граждани на област Русе могат подават сигнали и предложения на e-mail: obshtestvensavet@abv.bg. Областният обществен съвет беше учреден на кръгла маса „Прозрачната и почтена администрация в област Русе – ефективен партньор на гражданското общество за устойчивото му европейско развитие“, проведена на 21 август 2009г.”

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook