Зелен и горещ телефон работят вече в областна администрация

Публикувано на ноември 27, 2009

CALL Центрове с информация за предоставяните административни услуги вече работят в Областните администрации на Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра и Разград. Той беше изграден по проект за изграждане на системата, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.В рамките му е внедрена информационна система и изградени call центрове, работещи в три направления:

Зелен телефон – чрез него се предоставя информация за вида на публичните услуги, изисквани документи, срокове и такси от областните администрации и специализираните държавни териториални ведомства; Гореща телефонна линия – могат да се подават сигнали за корупция, лошо поведение на държавните служители, мнения и препоръки, което осигурява прозрачност в работата на държавната администрация, възможности за борба с корупционни практики, съпричастност на обществеността в решаването  на проблемите в съответната област;Телефонни анкети – чрез този компонент се предоставя възможност за допитване до обществеността по всякакви актуални теми на съответната област.
Всички граждани могат да се свържат с Саll центъра в Областна администрация  Русе на телефони: 082/809100; 082/809101; 082/809102.

По проекта също така бяха внедрени 5 броя инфомати /информационни киоски/  в 5 – те областни администрации. Киоските съдържат информация за предлаганите от областните администрации и специализираните държавни ведомства информация за извършваните административни услуги и се намират на удобни за гражданите места в сградите на областните администрации.

В рамките на проекта бяха отпечатани брошури с информация за поставените киоски и телефоните на call центровете на съответните областни администрации, както и беше подготвен и излъчен видеоклип за популяризирането им.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , ,