Читател-писател: “Учението на Бруно Грьонинг в Разград”

Публикувано на декември 7, 2009

Писмо на наш читател:

” Изцеление и здраве – в днешно време една мечта ли е?
Болест – една дума, която е в устата на всеки. Трябва ли да е така? При това, здравето е едно напълно нормално състояние. На всеки три седмици се провеждат информационни доклади “Изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг – медицински доказано”. Бруно Грьонинг (1906-1959) беше един обикновен, естествен човек, който също така, с прости и естествени думи беше в състояние да покаже закономерността на духовното изцеление. Верността на неговите думи се потвърждава и сега. В приятелския кръг на Бруно Грьонинг продължават да се случват – както и когато е живял Бруно Грьонинг – изцеления дори от окачествените като неизцелими болести.
Иформационен доклад за помощ и изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг в
Разград, 9.12.2009, от 17.30 ч. в клуб І-ви май (до старите гробища), вход свободен
Повече информация на www.bruno-groening.org
e-mail: velislava61@abv.bg “

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook