Разградският губернатор спечели първото си дело срещу местна управа

Публикувано на януари 10, 2010

Областният управител на Разград спечели първото си дело срещу местна управа. То бе срещу община Цар Калоян във връзка с увеличаването на 10 такси, което е станало през септември 2009 г. с решение на Общинския съвет в Цар Калоян за промяна в Наредба № 3 за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги. Д-р Валентин Василев върна решението на местния парламент, но общинските съветници не го отмениха, затова е внесена жалба в Административния съд.

За по-малко от месец магистратите излязоха със становище в подкрепа на позицията на губернатора. Според съдебния акт решението на Общински съвет – Цар Калоян е незаконосъобразно, защото липсват мотиви за увеличаване на таксите, няма и доказателства относно действителните разходи на общината по предоставяне на съответните услуги. Проекторешението не е било обявено предварително нито в интернет страницата на общината, нито на подходящо място в сградата на общината. Самата интернет страница не функционира от няколко месеца.

Административен съд – Разград отмени решението на община Цар Калоян и разпореди местната управа да плати на губернатора 20 лв. съдебни разноски и 150 лв. юрисконсултско възнаграждение. Съдебният акт подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок от 14 дни.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , ,