В Разград коригират бюджета на полугодието заради кризата

Публикувано на април 19, 2010

Ще видим какво ще е изпълнението на приходната част в бюджета на община Разград и вероятно на полугодието ще има корекции на параметрите на общинската хазна. Това заяви пред членовете на Постоянната комисия по бюджет директорът на дирекция “Финансови дейности” в община Разград Минка Ганева. За първите три месеца от годината имуществените данъци са с 300 000 лв. по-малко спрямо миналата година, от продажби на общинско имущество изпълнението е едва 6,8% от планираното за годината. Бюджетната рамка ще се промени и след влизането в сила на антикризисните мерки на правителството, допълни Ганева.

С 300 000 лв. по-малко спрямо миналата година по това време са приходите в общинската хазна от имуществени данъци съобщи директорът на дирекция “Финансови дейности” в община Разград.

Имуществените данъци изпълняваме 28,5% към 31 март, изоставаме около 300 000 лв. спрямо миналата година, което се дължи на по-малкото изпълнение на събиране на приходите от такса битови отпадъци спрямо предходната година. По-малко са и приходите от продажба на общинско имущество – едва 6,8% от планираното, заяви Минка Ганева.

Тревожно е това, че тая година по закон беше обвързан прихода от продажба на общинска собственост с изпълнението на капиталовата програма на общината, което означава, че ако нямаме изпълнение на приходите от продажба на общинска собственост, ще се блокира изпълнението на обектите, заложени в тая програма.

Голяма част от финансовия ресурс от местната хазна е насочена към реализацията на проекти по оперативни програми, каза още Ганева.

Друго, което е тревожно е, че част от ресурса, който имаме във общинския бюджет, сме пренасочили за финансиране на изпълнението на проектите по оперативните програми и за съжаление много бавно се  придвижва документацията и се разглежда. Например за пътя в Дянково междинният отчет е представен декември, едва сега са започнали да разглеждат отчета и оттук нататък ще се представя за финансиране в Министерство на финансите. Това са 4-5 месеца, според мен много мудно и бавно върви разглеждането на тия документи, каза още Минка Ганева.

Ганева съобщи, че заради по-ниските приходи и заради влизането в сила на антикризисните мерки на правителството вероятно на полугодието ще се извърши корекция на общинския бюджет, който в момента е 31 188 000 лв.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook