Читател-писател: Нови специалности в ПГО

Публикувано на май 16, 2010

В професионална гимназия по облекло “Станка Николица Спасо-Еленина” е разкрита нова специалност& Компютърна графика след завършен VІІ клас от направление “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти”. Професията, която ще усвояват учениците през 5-годишния срок на обучение е Компютърен график. След завършване ще получат диплома за  средно образование и свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен, валидни в ЕС. Те ще усвояват практически умения, свързани с компютърни обработки на графичните редактори: Photoshop и Coreldraw. За да кандидастват по тази специалност седмокласниците трябва да се явят на изпит по изобразително изкуство, освен на модулите от външно оценяване по български език и литература и математика. За целта до 21 май трябва да подадат в училището, където учат заявление до директора по образец. Изпитът е на 29 май от 9 часа в СОУ “Христо Ботев” гр. Разград. В ПГО е организиран курс по изобразително изкуство всяка сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа с квалифициран преподавател. За учениците след завършен VІІІ клас са утвърдени специалностите: Моден дизайн и Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил, където срокът на обучение е 4 години, а балообразуващи са оценките по изобразително изкуство, български език и литература и математика. Повече информация по съответните специалности и сроковете за кандидатстване може да намерите на интернет-страницата на гимназията pgo-razgrad.free.bg.

Петкова

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook