Осем педагози от Разградско получиха грамота “Неофит Рилски”

Публикувано на май 29, 2010

Осем педагози от Разградско получиха днес грамоти “Неофит Рилски” за цялостна и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета. Церемонията се проведе в кабинета на началника на РИО на МОМН-Разград Веселина Станчева.

Петима от учителите бяха номинирани от просветния инспекторат: директорът на ПГ-Кубрат Весела Сярова; директорът на ОУ”Васил Левски”-с. Беловец Росица Стефанова; директорът на ВУИ”Н.Й.Вапцаров”-Завет Каролина Димитрова; учителят по професионална подготовка в ПТИ”Шандор Петьофи”-Разград Биана Тодорова и учителят по физическо възпитание и спорт в ПГВМЗ”Александър Стамболийски”-Лозница Петко Колев. Другите трима отличени са предложени от синдикатите в региона: учителят по физическо възпитание и спорт в ПГИ”Робер Шуман” Румяна Русева; учителят Помощно училище интернат “Христо Ботев”-с. Осенец Станка Дамянова и учителят по история в ОУ”Христо Ботев”-с. Брестовене Ивелин Горчев.

От награждаването отсъстваше Петко Колев, който е на втора абитуриенска вечер със своите възпитаници от Лозница.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , ,