Сливат двата разградски театъра

Публикувано на юли 15, 2010

Разград вече ще има един, а не два театъра – става ясно от проектопостановлението на Министерски съвет, свързано с театралната реформа. Според предложението на министъра на културата Вежди Рашидов Държавният музикално-драматичен театър “Назъм Хикмет” се преобразува чрез вливане в Драматичен театър “Антон Страшимиров”. Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на преобразуваните държавни културни институти по ал. 1 преминават към съответните държавни културни институти, в които те се вливат – се уточнява в документа.

Целта на преобразуването е да се постигне подобряване на творческото сътрудничество и взаимодействие на артистичните звена, подобряване на мениджмънта – координация, общо администриране и финансиране, оптимизиране на административно-обслужващия персонал и уплътняване на творческата заетост на артистичните трупи.

dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook