Тежка сесия за местния парламент в Разград

Публикувано на февруари 24, 2009

Приемане на отчета за 2008 г. и на проектобюджета за 2009 г., закриване на общинско предприятие, утвърждаване на план-сметките за сметосъбиране са сред темите за дебат на Общинския съвет в Разград на сесията днес.

Общо 15 са докладните за заседанието на местния парламент. Продължителни дискусии сред членовете на постоянни комисии имаше и по докладната за промяна на Наредба 15 за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и условията и реда за поемане на общинския дълг, измененията са свързани с въвеждане на гаранции за прозрачно управление и ефективно разходване на финансовите средства по програми и проекти.

Очаква се на днешната сесия да бъде представен и доклада на Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, която след две открити заседания за пръв път снощи дебатира при закрити врата сигналите, получени срещу 8 съветници.

Сесията започва в 13,30 ч. днес в залата на 11 етаж на община Разград.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , ,