Административен съд-Разград даде тон на отмяната на таксите за предучилищна група в ЦДГ-атата

Публикувано на март 10, 2011

Административен съд – Разград даде тон на колегите си в страната по казуса с таксите за предучилищните групи в детските градини.  Това стана ясно по време на отчета на магистратите за 2010 г., представен от председателя на институцията Ива Ковалакова-Стоева. След решението на разградския съд последвали подобни и на други съдилища, а някъде и Общинските съвети започнали сами да отменят този вид такса.

354 са делата, гледани от разградските административни съдии през 2010 г. – отчете Ива Ковалакова-Стоева. От 180-те административни дела са приключени 95%, от тях 98% са решени в 3-месечен срок. От 174-те касационни дела са приключени 87%, всичките – в 3-месечен срок.

Според законовите актове, по които са заведени, най-много са делата по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социално подпомагане /23. Според вида на административните нарушения най-голям брой са делата по повод обжалвани наказателни постановления на директора на ТД на НАП /41/ за нарушения на данъчното законодателство, свързани преди всичко с неподадени в срок данъчни декларации или обявяване на годишни финансови отчети в търговския регистър.

10 са делата, водени по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите.

Делото, създало прецедент в съдебната система, е свързано с таксите за предучилищните групи в детските градини. След отмяната на таксата, постановена от Административен съд-Разград, Общинските съвети сами започнали да променят своите наредби, регламентиращи тази сфера.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: ,