И учителите по физическо в Разград – отличници

Публикувано на юни 9, 2011

18 учители по физическо възпитание и спорт от Разград получиха днес свидетелства за професионална квалификация. Това става след едногодишно обучение, организирано от РИО на МОМН и Департамента за усъвършенстване на учители в София. Занятията и изпитите са били в Разград, което от икономическа гледна точка е изгодно за учителите – обясни експертът по спорт в РИО Николай Миланов. На трима от преподавателите училищата, в които работят са осигурили финансирането на обучението, за останалите е било за тяхна сметка. Таксата е 260 лв.

Със защита на дипломна работа и полагане на 8 изпита педагозите придобиват трета квалификационна степен от общо пет. С най-високата – първа – в област Разград са двама учители по физическо.

Във випуска, получил днес документи за завършено обучение, две трети са отличниците. Пълният отличник е баскетболният треньор Стефан Данаилов, който има 6,00 и на дипломната работа и като среден успех от изпитите. С отлични оценки, но не пълно 6 и в двата документа, са и: Росен Русев, Красен Цонев, Пламен Цанев, Николай Ангелов, Маргита Терзиева, Найден Късов, Осман Сюлейман, Донка Димитрова, Христо Петров, Иван Илиев, Севдалин Стоянов. Останалите от курса имат успех „Много добър”.

Свидетелствата си всички получиха от началника на РИО на МОМН-Разград Петя Димитрова.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , ,