„Европейски уроци” в Италия и Франция за чиновници от Разградско

Публикувано на март 14, 2012

Обмяна за опит между чиновници от Разградско и Италия и Франция включва проект на Областна администрация-Разград.

Инициативата „Европейски уроци” е финансирана с 362 327 лв. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Проектът продължава 12 месеца, негов ръководител е Ангел Такев, целта му е подобряване капацитета на служителите в Областна и седемте общински администрации чрез изучаване на добрите практики от администрациите в Европейския съюз. В този случай за пример ще са чиновници от Италия и Франция, запознаването с тяхната работа ще става и с посещения в тези държави, и с посещения на техни експерти в Разград.  В края на проекта ще бъде изготвена стратегия за развитието на човешките ресурси в администрациите в Лудогорието, ще бъде приложена пилотно и системата „Диоген”, по която се тества правното съзнание на служителите.

Това е втори проект на Областна администрация, получил финансиране от европейски програми. Първият – „Мисия „Благоденствие” – бе за половин милион лев, пак по Оперативна програма „Административен капацитет”, финансиран бе миналия ноември.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook