Отпускат се агроекологични плащания и за овощни градини

Публикувано на април 24, 2012

Вие сте земеделски стопанин и отглеждате овощна градина на възраст над 25 години, можете да кандидатствате и да получите 156 евро на хектар годишно компенсаторно плащане. Субсидията се отпуска по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Кандидатстването е от 1 март до 15 май 2012 г. в областните дирекции на ДФЗ-РА.

Минималният размер на площта, която трябва да ползва един стопанин за да е допустим за подпомагане по тази схема,  е 0.3 хектара.

Изискванията към кандидатите са следните:

  • да извършват редовна резитба и да поддържат характерната форма на дърветата в зависимост от видовете;
  • да почистват храстите;
  • да поддържат  тревните площи като ги косят;
  • да не изгарят тревите или дърветата в овощните градини;
  • да опазват дърветата от увреждания, причинени от пасящи животни или от техника за косене;
  • да извършват дейности за растителна защита след консултация със специалист;
  • да не използват минерални торове или хербициди в затревените площи.

 

За повече информация посетете сайта на Министерство на земеделието и храните.

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook