Съветниците в Разград си намаляват заплатите, но не съвсем

Публикувано на юли 23, 2012

С близо 50% си намаляват месечните възнаграждения съветниците от Разград. Предложението е на председателя на местния парламент Милена Цанева и е съобразено с промяна в Закона за местното самоуправление и местна администрация, влязла в сила от началото на юли. Според нея общинските съветници имат право да получават максимум 30% от средната брутна работна заплата в съответната  общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. В Разград към този момент обаче ставката е 55% от заплатата на чиновниците, а за председателите на комисии – 60%.

Средно по 320-350 лв. получаваха съветниците за работата си досега, обясни  Цанева.

На практика обаче те пак ще могат да достигнат това възнаграждение – става ясно от проектодокладната, която съветниците утре ще обсъждат на комисии. Предвижда се да имат възможност да получават над хонорара си още до 200 лв. Те  ще са за служебни разходи – транспорт, комуникации, повишаване на квалификацията, срещи с гражданите, ползване на клубове и зали и др. Представянето на финансови документи за тези разходи няма да е задължително, ще е достатъчно те да бъдат описани в декларация по образец, в която има клауза, че подписалият я носи наказателна отговорност за деклариране на неверни данни.

И в досегашния Правилник за работа на Общинския съвет е имало възможност да се осребряват служебни разходи, но никой от съветниците не се е възползвал от тази клауза – обясни Цанева.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook