Новият областен представи пиара си

Публикувано на септември 4, 2013

Валентина Колева е новият експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация-Разград. Тя е назначена от вчера, днес областният управител Стоян Ненчев я представи пред местните журналисти.

Валентина Колева е завършила журналистика във ВТУ“Св. Св. Кирил и Методий“. Работила е в радио „Оберон“ и като главен редактор на „Лудогорски вестник“ и Общинско радио „Разград“. Журналистическият й стаж е близо 13 години. Омъжена, с едно дете.

Колева ще съвместява длъжността с работата си в радио „Разград“, в Областна администрация ще е на граждански договор. Щатът „Връзки с обществеността“ е сред четирите съкратени като част от 11%-ните съкращения в държавната администрация – обясни Стоян Ненчев. Той съкратил още три длъжности, две от които били незаети. В момента в Областна администрация-Разград без губернатора и неговите заместници работят 28 души.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook