Съдят в Разград Окръжен съд-Русе за отказ на информация

Публикувано на септември 17, 2013

Дело срещу Окръжен съд-Русе за отказ за информация започна в Административен съд-Разград. Жалбата е подадена от Национална асоциация за обществена защита, магистратите в дунавския град отказали да предоставят заповед за пропускателния режим в Съдебната палата. Гражданските активисти искали този документ, за да докажат дискриминация на гражданите по  отношение на достъп до правосъдие.

Председателят на Административен съд-Разград Ива Ковалакова-Стоева се изненада от съдържанието на жалбата, свързана с факта, че граждани не могат да влизат през централния вход на Съдебната палата в Русе. Тя си припомни, че лично е влизала без проблем в сградата, адвокатът на ищеца обаче уточни, че това навярно е ставало след представяне на карта за служебното й положение. Иван Маринов допълни, че проблемът стои от години.

Касае за това, че през централния вход, където има 2-3 стъпала да се преодоляват, право да влизат в сградата  имат само магистрати, а гражданите се допускат през страничен вход, който е трудно достъпен за хората, особено за възрастните и за хората с увреждания. Сутрин има опашки, влиза се по 10-15 минути.

Председателят на Националната асоциация за обществена защита Валери Даскалов обясни, че организацията е поискала по Закона за достъп до информация заповедта за Председателя на Окръжен съд-Русе, регламентираща пропускателния режим. Целта била да се докаже дискриминация на гражданите.

Съдебните решения започват с „В името на Народа“, а народът се потъпква от правораздавателните органи, трябва да влиза от задния вход, правоимащи влизат през централния вход.

Гражданските активисти получили отказ да им бъде предоставена исканата информация с аргумента, че тя е общодостъпна и публикувана на сайта на съда.

Процесът по Закона за достъп до обществена информация се гледа в Разград заради поискани отводи на съдиите от Административния съд в Русе. Прокуратурата в Разград обяви жалбата за неоснователна, съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законовия едномесечен срок.

dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook