Нов проект стартира община Разград

Публикувано на септември 17, 2013

Нов европроект стартира община Разград. Той се финансира по ОП“Административен капацитет“ и е свързан с обучения на общински служители.

 

„Повишаване на капацитета на служителите на община Разград за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“ е наименованието на най-новия проект на община Разград. Негов ръководител е секретарят на местната управа Петя Стефанова. Целта му е подобряване ефективността на работата в община Разград – обясни тя.

В три вида обучения ще участват общинските служители по време на реализацията на проекта. 35-има ще придобият компютърни знания и умения по време на 45-часово обучение. Вторият вид обучение е по ключови компетентности, тук курсовете са няколко, най-много 76 са и обучаемите.

….темите на обучение са: ефективно лидерство, умения за управление на стреса и времето, европейско гражданство и работа в интеркултурна среда.

По шест теми ще се обучават включените в третия вид курсове, които ще се проведат в Института по публична администрация. 10 служители ще придобият практически умения за разпознаване и докладване на корупционен риск и за прояви на корупция. 12 са тези, които ще учат изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за е-управление. Двама компютърни специалисти ще се обучават на тема: системи за управление на информационната сигурност на административното звено. Към тях са насочени още три обучения.

Проектът продължава 12 месеца, финансирането му е в размер на 89 965,71 лв.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook