За трети път обясняват за санирането

Публикувано на септември 26, 2013

За трети пореден път Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. В Разград информационните дни от кампанията ще са в четвъртък и петък – съобщават от пресцентъра на община Разград. В двата дни между 16,00 и 19,30 ч. ангажирани с проекта ще разясняват пред Общинския културен център основните параметри на проекта.

По време на информационна кампания ще се проведе и среща с управители на етажната собственост, на която ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещата ще се проведе на 26 септември 2013 г. (четвъртък) от 17.00 часа в Общинския културен център.

Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За всяка одобрена сграда собствениците получат финансова помощ до 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

Към 13 септември 2013 г. подадени са 330 заявления за интерес и подкрепа от 32 града. В Министерството на регионалното развитие са внесени за оценка общо 226 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 198 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяването. Отхвърлените сгради са твърде малко в сравнение с общия брой подадени заявления – само 19. Девет заявления са върнати за коригиране.

До момента са проведени две информационни кампании – една през 2012 г. и една през 2013 г. Предстои финална пролетна.

dariknews.bg

 

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook