Административен съд-Разград осъди Окръжен съд-Русе

Публикувано на октомври 10, 2013

Решението е на Административен съд-Разград, а потърпевшият е Окръжен съд-Русе. Магистратите от дунавския град бяха ответници в процес по Закона за достъп до обществена информация, делото бе в Разград заради отводи на административните съдии в Русе.

Повод за подаване на жалбата в съда е отказ на Окръжен съд-Русе да предостави искана информация на Националната асоциация за обществена защита. От неправителствената организация поискали актовете, с които е определен пропускателния режим в сградата на съда. Целта на асоциацията била да се докаже дискриминация на гражданите, които не били допускани през централния вход, а през страничен. Според председателя на организацията Валери Даскалов и адвокатът й Иван Маринов страничния вход е трудно достъпен особено за възрастни и хора с увреждания.

През централния вход право да влизат имали само магистрати.
По това искане окръжните съдии постановили писмен отказ на информация с аргументите, че исканата информация не е обществена, а има организационно-технически характер, освен това част от нея е публикувана на сайта на съда.
Магистратите от Разград обаче не приеха тези мотиви.

Според председателя на Административен съд-Разград Ива Ковалакова поисканата информация е обществено значима, тъй като дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. В решението се сочи още, че на сайта на съда са публикувани само общи правила за пропускателния режим и не се съдържа информация за конкретните обстоятелства.
Съдът в Разград отменя решението на съда в Русе, което включва отказ да се предостави исканата информация и връща административната преписка за ново произнасяне от Окръжен съд-Русе.

Точка последна от съдебното решение са деловодните разноски по процеса. Осъден да ги плати на Националната асоциация за обществена защита е Окръжен съд-Русе, сумата е 2810 лв., от които 10 лв. е държавната такса, а останалите пари са адвокатски хонорар. Съдия Ковалакова-Стоева коментира в решението си, че по време на процеса не е направено възражение, че това възнаграждение е прекомерно предвид действителната правна и фактическа сложност на делото, поради което за съда липсва процесуална възможност да присъди по-нисък размер на разноските.
По делото се проведе само едно заседание, което продължи около половин час.

Dariknews.bg

 

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook