В Разград вече има Център за равнопоставеност на хората с увреждания

Публикувано на октомври 15, 2013

В Разград вече функционира Център за равнопоставеност на хората с увреждания. Това се случва по българо-румънски проект, подобни центрова ще работят в още два български града и в три румънски – обяви координаторът на проекта „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания” Красимира Томова.

Центърът за равнопоставеност на хората с увреждания в Разград ще се намира в къщата на Съюза на инвалидите в града на ул. «Хан Кубрат»1. Това обяви координаторът по проекта „Изграждане на партньорска трансгранична мрежа от Центрове за равнопоставеност на хората с увреждания” Красимира Томова на финала на обученията, в които участваха 30 българи и румънци.

Организаторите на проекта подариха лаптоп и принтер за Центъра. Подобни центрове се сформират и във Видин, Русе, Крайова, Гюргево и Калъраш.

Проектът по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007-2013г. Се финансира от европейските фондове с 217 659 евро. Партньорите по проекта са Регионален работен клуб ”Инициативи и партньорства за хора с увреждания “Северозападен планов район”, Съюз на инвалидите в България и Асоциация „Дуивен” от Калафат.

Основна цел на проекта е създаването на пилотен модел за подкрепа и сътрудничество на местните общности на хора с увреждания за обща работа и живот, както и да се повиши капацитетът на тези хора за сътрудничество и съвместно решаване на общи проблеми, за да се разгърнат възможностите им за социална интеграция и преустановяване на изолацията им от двете страни на Дунав.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook