Два часа сесия завърши с изненада: кметът оттегли част от докладната за детските градини

Публикувано на ноември 27, 2013

За два часа приключи ноемврийската сесия на Общински съвет-Разград днес.

По много малко от 15-те докладни имаше уточняващи въпроси и гласуването бе с пълно единодушие, изненадата дойде накрая, когато кметът Денчо Бояджиев оттегли част от последната докладна – за оптимизация  на мрежата от детски градини. На заседанията на комисиите съветниците бяха подкрепили сливането на градини в Раковски и Ясеновец, както и закриването на детските заведения в Благоево и Дряновец. Основната причина бе намаляването на децата в населените места. На сесията обаче Бояджиев оттегли предложението за вливане на едната детска градина в Раковски и ще си остават две. Докладната с тази промяна бе подкрепена от 21 съветници, въздържаха се двама от ГЕРБ: Петър Василев и д-р Драгомир Николов.

С пълна подкрепа и без никакви дискусия бе приет 190-страничния Общински план за развитие 2014 – 2020 г. Заместник-кметът Любомир Цонев представи основната му визия: „Превръщане на община Разград в благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със съхранени природа и културна идентичност, развити икономика и туризъм“. Заложените в плана идеи за проекти са на стойност 501 906 000 лв.

Съветниците взеха решение и Разград да се сдобие с побратим №13 – румънският Слобозия. Градът е малко по-голям от Разград, по пряка въздушна линия е на 150 км. от столицата на Лудогорието, известен е с това, че в него се намира най-големия азотно-торов завод в Румъния.

На сесията бяха утвърдени изменения на маршрутни разписания на автобусните линии от общинската транспортна схема; одобрено бе и предложението община Разград да стане член на Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите. Съветниците гласуваха „за“ и относно провеждането на търг с явно наддаване за продажба на червен мъжки кон, конфискуван от бракониери. Началната тръжна цена е 302 лв.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook