Днес е публичното обсъждане на бюджета на община Разград

Публикувано на ноември 29, 2013

Публично обсъждане на проектобюджета за 2014 г. в частта му за местни дейности е насрочила община Разград за днес, 28 ноември.

Проектът е публикуван на сайта на община Разград, според него общият размер на бюджета за местни дейности през следващата година ще е 12 853 000 лв.,  през тази е 15 139 000 лв., но в проекта не са включени приходите и разходите от дейност „Чистота“. Местната управа предвижда през следващата година поемане на общински дълг с минимален размер 5 милиона лева за реализация на проект за основен ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, както и създаване на ново общинско предприятие за ремонтни дейности и поддръжка на общинската собственост. Новосъздаденото общинско предприятие ще извършва поддръжка и ремонт на уличното осветление, изграждане и поддържане на пътна сигнализация, текущ ремонт на улици и пътища, ремонтни дейности по тротоари и пешеходни зони, поддържане и ремонт на сгради-общинска собственост.

Обсъждането е насрочено за 16,30 ч. в кафе „Зайо Байо“.

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook