Такса „смет“ удря 20 промила по селата

Публикувано на декември 16, 2013

За три села в община Разград такса „смет“ през 2014 г. ще е 20 промила върху данъчната оценка на имотите. Това предложение на Общинската администрация в Разград предстои да обсъдят на комисии следващата седмица и на сесия на 27 декември местните парламентаристи.

Разликата между приходите от таксата и разходите по чистотата за 2013 г. е над 700 000 лв., ниска е и събираемостта, а за следващата година според Закона за управление на отпадъците се увеличава отчислението на тон отпадък от 12,86 лв. на 18,86 лв. – това са част от аргументите на общинската управа за повишението на такса смет в цялата община.

Тя е диференцирана за различните населени места: За областния град ръстът за гражданите  е от 2,90 промила на 3,30; следват Просторно – с 4,50 промила; Побит камък – 4,60 промила; Киченица – 5; Осенец и Островче – по 6; Ушинци – 7,50; Липник и Дянково – по 8; Балкански, Благоево, Гецово, Мортагоново, Пороище и Черковна – по 10; Стражец – 12; Раковски и Ясеновец – по 14; Недоклан, Радинград и Топчии – по 20 промила. През отминаващата година такса „смет” по селата варираше от 2,90 до 10 промила, запазва се непроменена само в Пороище. За фирми налогът също остава непроменен – 6,5 промила.

В докладната, с която се предлага увеличението, се представят и аргументи защо не може да се промени принципът на определяна на налога. По закон той трябва да е на база изхвърления боклук, върху данъчната оценка се прилага, ако първият метод не може да се осъществи. На това основание в две поредни години в Разград такса „смет“ е отменяна от Административния съд. Сред обясненията на местната управа е фактът, че сметоизвозващите камиони нямат кантарни устройства и в България липсва метод, според който да се измерва индивидуалното количество отпадък на семействата. Освен това и според договора, подписан със сметосъбиращата фирма, на нея й се плаща по предложени единични цени, по населени места за обслужване на съд за смет по определена от кмета на общината със заповед честота, а не по измерено количество отпадък.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook