Софийска фирма иска да управлява разградските гори

Публикувано на януари 6, 2014

Три комисии към Общински съвет-Разград ще обсъждат в сряда оферта на софийска фирма за разградските гори. Предложението на „Монсека енерджи“ е за публично-частно партньорство за управление на общинския горски фонд.

13 470 хра е общинският горски фонд на Разград, намира се на територията на общините Разград, Цар Калоян и Самуил. Собствеността бе възстановена през 2002 г., а от 2006 г. горите се стопанисват и управляват от Общинско предприятие „Разградлес“.

Предложението управлението да се извършва по нов начин – чрез публично-частно партньорство с външна фирма – е направено на кмета Денчо Бояджиев в края на миналата година, той го препраща към общинските съветници. В документа, публикуван на сайта на община Разград, изпълнителният директор на „Монсека енерджи“АД Емил Велинов твърди, че фирмата реализира инвестиционна програма с обем от 4 600 000 евро. Дейността й е свързана с внедряване на иновативни технологии за осъществяване на услуги, насочени към обезпечаване на устойчивото управление на горски фонд, както и с дейности, свързани с подобряване качеството на зелената система, запазване и развитие на нейното многообразие и опазването й от посегателства. В кой точно горски фонд се реализират тези дейности не става ясно от писмото до разградската управа. Справка в интернет показва, че „Монсека енерджи“ е отправила подобно предложение за публично-частно партньорство към община Ветово, то още не е обсъждано на сесия на тамошния парламент. Офертата там е за 25-годишно управление на горския фонд, като само за подготвителните работи делът на общината е 30 000 лв. Финансовите параметри за разградските гори не са обявени, но вероятно на общото заседание на комисиите по управление на общинската собственост, законност и околна среда ще бъдат коментирани.

„Монсека енерджи“ е акционерно дружество, съществува от 2009 г., негов изпълнителен директор е 55-годишният Емил Велинов, а членове на Съвета на директорите: Христо Църнев, Емил Велинов, Илиан Гьошев, Живко Стоименов и Тодор Дзигаров. Уставният капитал е 50 000 лв.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook