Арх. Сергев: Интегрираният план звучи оптимистично, но изпълнението му е реалистично

Публикувано на януари 11, 2014

Интегрираният план за развитие на Разград може да звучи оптимистично, но изпълнението му е реалистично, ако имаме воля и желание да търсим финансиране от Европейските фондове.

Това обяви по време на представянето на резултатите от проекта на община Разград за изготвяне на Интегриран план неговият ръководител арх. Петър Сергев.

На стойност 499 890 лв. е бил проектът „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена среда“. Основната част от парите идва от ОП“Регионално развитие“, близо 25 000 лв. е съфинансирането от местната управа. В края на проекта след проучвания сред населението и експертни анализи планът е готов. Той е 800 страници, публикуван е на сайта на община Разград, включва идеи за развитие на три зони за въздействие – със социален характер, с потенциал за икономическо развитие и зона на публични функции. Сред най-атрактивните предложения в него е изграждането на фуникуляр – зъбчата железница до жк „Орел“. Общата стойност на заложените проекти е 166 717 000 лв. – съобщи ръководителят на проекта арх. Петър Сергев.

Проектите вече са заложени в Общинския план за развитие 2014-2020 г.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook