130 разградчани вече подали данъчни декларации

Публикувано на януари 22, 2014

130 жители на област Разград вече са подали своите декларации по Закона за облагане на доходите на физическите лица – съобщиха шефът на НАП-Разград Цанка Тъмнишка и на отдел „Услуги за клиенти“ в институцията Йордан Йорданов. От тях 10 са използвали възможността да декларират доходите си по интернет. При фирмите процентът на тези, които използват световната мрежа, е много по-голям – 33 от 80-те вече представили данъчните си декларации – са направили това по електронен път.

80% от услугите, които НАП предоставя, се извършват и по интернет, по този показател институцията е сред държавните служби с най-добро електронно обслужване – похвалиха се двамата разградски данъчни.

Освен в данъчната служба и по интернет, декларации могат да се подават и в пощенските клонове в Кубрат, Исперих и два клона в Разград – уточниха Тъмнишка и Йорданов.

Те представиха основните промени в тазгодишната данъчна кампания. Сред тях е възможността за земеделските производители до края на месеца да декларират пред данъчните как ще се облагат през 2014 г. – лично или при условно приетите разходи. Едноличните търговци, които не се извършвали дейност през миналата година, няма нужда да подават декларация, облекченията за млади семейства остават, надвзетите суми през годината се възстановяват вече не за месец, а за 10 дни – съобщиха още Тъмнишка и Йорданов.

Те призоваха още гражданите да си издадат Персонални идентификационни кодове (ПИК-кодове), който дава възможност да се ползват някои от електронните услуги, без наличие на електронен подпис. С 12-цифровия код може да се правят справки за осигурителния доход, също и да се подава искане за издаване на документ. Данъчните демонстрираха как ПИК-код се издава за 5 минути безплатно.

 

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook