Подадоха проекта за ремонт на стадиона

Публикувано на януари 27, 2014

25 апликационни форми по публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ са изготвени в област Разград – съобщиха от Областна администрация.

Най-голяма е стойността са инициативите на община Разград, един от петте проекта е ремонт и модернизация на стадион „Лудогорец Арена“ за 4 милиона лева. Общо исканите пари от местната управа са 14 милиона лева.

Останалите шест общини са подготвили проекти за общо 18 милиона лева.

Те основно са насочени в инфраструктурните обекти, касаещи околна среда, спортни съоръжения, пътна инфраструктура и енергоустойчивост на сгради с широко обществено значение. Няколко от проектите отделят сериозно внимание на подобряване местата за отдих за деца и възрастни хора.

Всички общини визират в отделни предложения необходимостта от закупуване на сметоизвозваща техника и касаещите я технически съоръжения, с цел подобряване качеството на сметосъбиране в частта му на интензитет и ритъм на събиране, и претоварване – съобщават още от Областна администрация.

Междуведомствен съвет, съставен от министри и председателят на Националното сдружение на общините, ще оценява проектите, преди това те се набират и номинират от областните управители. 500 милиона лева е общият бюджет на програмата.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook