За извънредна сесия се готвят в Разград

Публикувано на февруари 4, 2009

На извънредна сесия се събират тази седмица съветниците от Разград
Повод за заседанието са оттеглени на редовната сесия миналата седмица седем докладни. Предложенията бяха на зам.-кмета Любомир Цонев, той ги оттегли след като не бе одобрена част от друга негова докладна. Съветниците решиха за 2009 г. на сметосъбиращата фирма “Шеле” да бъдат отпуснати 1 835 218 лв., колкото и през 2008 г., вместо исканите от Цонев 2 915 742 лв.

Гражданите не трябва да страдат от емоциите на управниците – заяви председателят на Общинския съвет Стоян Стоянов. Сред оттеглените докладни са предложения за продажби и отдаване под наем на общински имоти; учредяване право на прокарване на ел.кабели с дължина 75 м. през общински имот, които ще захранват търговски помещения на пазара; както и предоставяне безвъзмездно на офис на Държавната агенция за младежта и спорта.

Докладните ще внесе председателят на Постоянната комисия по управление на общинската собственост Иво Димитров. Днес от 13,30 ч. те ще бъдат повторно обсъдени на заседание на комисията. Сесията е насрочена за 16,00 ч. на 6 февруари. Според приетия от тях Правилник съветниците от Разград заседават всеки последен вторник от месеца.

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , ,