25 човека ще работят в три социални центъра, открити в Разград по проект

Публикувано на февруари 13, 2014

Успешно реализиран проект в областта на социалната сфера отчете община Разград. С еврофинансиране в Разград са изградени два Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище – обяви ръководителят на проекта Нели Софрониева.

В двата Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище ще живеят общо 36 деца, изведени от социални институции. За тях ще се грижат 25 човека, те ще бъдат определени с конкурси – обясни Софрониева.

Първите 12 деца вече са настанени в социалните центрове. По следващ проект местната управа ще продължи работата с тях, той ще е за предлагане на услуги в трите социални центъра.

Приключилият вече проект бе под надслов „Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в Разград“. Общият му бюджет бе 1 455 903,14 лв., основната част от парите са по Оперативна програма „Регионално развитие“.  Общата му цел е в Разград да се създаде подходяща и ефективна социална инфраструктура за децата и младежите с увреждания.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook