Срочно правосъдие в Районен съд-Разград: 93% от делата приключват до 3 месеца

Публикувано на февруари 17, 2014

Тенденцията за подобряване срочността и качеството на правораздаването в Районен съд-Разград се запазва и през 2013 г. Това твърди в годишния отчет на институцията нейният ръководител Маргарита Новакова. Според документа, публикуван на сайта на съда, 93% от делата се решават до 3 месеца, какъвто е законовият срок, а дори и забавените не продължават повече от година.

 

2197 броя граждански и 967 наказателни дела са постъпили в Районен съд-Разград през 2013 г., това е със 169 дела по-малко от предходната година. Показателят за срочност – 93% е по-добър от 2012 г. с 1%.  Дело, гледано по-дълго от година, в Районен съд-Разград няма – категорична е съдия Новакова в отчета си. Тя изрежда и причините за забавяне: непредставяне на експертизи навреме или отказ на вещите лица да ги извършат, понеже са извън тяхната компетентност. В списъка експерти, представен от Окръжен съд-Разград, няма специалисти от всички области на науката, изкуството, занаятите и други, специалните знания за които са необходими по конкретните дела – пише още в отчета.

Всеки от осемте районни съдии е със средна месечна натовареност от 33,74 дела.

412 от решението на Районен съд-Разград са обжалвани обжалваните пред по-горна инстанция дела, от тях 169 са потвърдени изцяло, изцяло отменени и върнати за ново разглеждане поради нарушение на процесуалния закон са 12 дела, а отменени с произнасяне по същество – 37 дела.

При наказателните дела се забелязва увеличение на тези за престъпления против стопанството – 32 срещу 19 през 2012 г.  Най-много обаче остават процесите за кражби – 48.

Предложения за споразумения са постъпили още преди старта на делата по 28 от случаите, а в хода на съдебното следствие са постигнати споразумения по 152 дела.

303 са осъдените лица при 340 година по-рано. Лишаване от свобода до 3 години е наложено за 191 подсъдими, като за близо половината от тях 48,84% присъдата е условна. По-големи присъди – до 15 години – са получили 7 човека. Глобени са 19 от осъдените, пробация е наказанието за 78 души.

Сред гражданските дела най-много са тези по Семейния кодекс. Разводите са 150 при 159 предходната година, делата за издръжка обаче са намалели – от 51 на 33. Облигационните искове са 154, от тях 52 за непозволено увреждане и дела от и срещу търговци. Вещните искове са 46, делбите – 24. Исковете по Кодекса на труда са намалели от 43 на 33.

Изпълнителните дела в Районен съд-Разград са били 2612 през 2012 г., те са за 16 737 544 лв. Висящи от началото на годината са били 220 от тях с останала несъбрана сума от 15 563 641 лв.  През отчетната година са постъпили 412 изпълнителни дела за 1 173 903 лв. Свършените дела са 501 срещу 319 година по-рано, те са за 1 173 903 лв. За събирането на паричните вземания са насрочени 17 продажби на движими вещи и 25 на недвижими имоти, извършени са и 3 въвода. Събраната сума е 601 276 лв. , от които доброволно платени са 117 062 лв. Преди година двете цифри са били съответно 535 756 лв. и 81 447 лв.

В отчета, публикуван на сайта на съда, се коментират и проблеми с техническата обезпеченост на магистратите. Те са отправили искания до Висшия съдебен съвет за 2 нови компютъра, 4 монитора, ксерокс и 10 UPS-а. Настояват и за озвучителна техника в две от трите си зали. Исканията им или все още са без отговор или са отложени.

Според ръководителя на съда има нужда и от промяна в щатното разписание. Новакова счита, че от 24 служителите трябва да станат 26. Трябват счетоводител-касиер, а също и шофьор, изпълняващ и функцията снабдител-поддръжка. Пет години поред съдът притежава безвъзмездно дарен автомобил „Форд Фокус“, плаща му застраховките и пътния данък, а той стои на гараж. Затова от Районен съд – Разград предложили на Висшия съдебен съвет колата да бъде предоставена на друг орган на съдебната власт или да се продаде. Решение от по-висшата инстанция обаче още няма.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook