3352 ученици заминали за чужбина през първия срок

Публикувано на март 25, 2014

3352 деца са напуснали българските училища само през първия учебен срок на тази учебна година.

Това обяви на изнесено заседание на Парламентарната комисия по образование в Разград заместник-министър Атанаска Тенева.

„На първо място сме в Европа по ранно напускане на училище”, допълни председателят на комисията Ваня Добрева.

Тя призова за обновяване на регистрите на отпадналите ученици.

„В Европа училище напускат на 17,5 години, а в България – на 14 години, на първо място сме по ранно отпадане от училище. Образователен, социален, а и статистически е проблемът”, коментира заместник-министърът.

От тръгналите на 15 септември на училище 714 343 деца към момента 3352 са в чужбина, 1915 са преминали в друга форма на обучение. Заради отсъствия са отпаднали 543, заради слаб успех – 15, а по социални и семейни причини – 1054.

За разминаванията между броя на родените и броя на тръгналите на училище пример даде и директорът на училището в разградското село Раковски Елка Неделчева.

Депутатът от Разградски регион Татяна Буруджиева пък призова към стимулиране на педагозите, които се занимават с деца билингви.

Другият разградски представител в комисията – Хами Хамиев от ДПС, пък допълни, че в света 66% от децата са билингви и съвременната педагогика счита, че доброто овладяване на официалния език преминава през добро владеене на майчиния език – писмено и говоримо.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook