Преместването на Автото утре е на сесия

Публикувано на март 25, 2014

Девет докладни имат за обсъждане на мартенското си заседание съветниците от Разград. Сесията е утре, 25 март, от 13,30 ч.

Предложението с най-голям обществен интерес е внесено от председателя на Общинския съвет Милена Цанева и е свързано с промяна в сградния фонд на учебни заведения  от Община Разград. В докладната се предлага инициира преместване на ПГТС“Христо Смирненски“ в сградата на ПГССХВТ“Ангел Кънчев“, това трябва да решат окончателно Министерствата на образованието и на земеделието, а след това се настоява Министерския съвет на предостави освободената сграда на община Разград, която да настани ПМГ“Акад. Никола Обрешков“.

Отдаване на общински имоти под наем, изготвяне на подробни устройствени планове и ползване на дървесина от Общинския горски фонд са други теми за дискусии на сесията.

Сесията се провежда в залата на 11 етаж.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook