Прокуратурата с гражданите: против такса смет

Публикувано на март 28, 2014

Прокуратурата подкрепи 15 граждани и фирми от Разград, които поискаха от Административния съд в града да отмени изменение на Наредба, което позволява такса смет да се определя само въз основа на данъчната оценка на имота, а не на база количеството изхвърлен боклук.

Процесът започна днес и завърши за половин час. Двама адвокати – Калоян Монев и Димо Борисов – защитаваха тезата, че изменението на Наредбата за определяна не местните данъци и такси в община Разград не е законосъобразно. Че са изпълнени всички изисквания на закона пледираше адвокатът на Общинския съвет Марин Кинов. Той поиска петдневен срок, за да представи писмени бележки в защита на решението на местния парламент.

Прокурор Антония Донева обяви искането за отмяна за частично основателно, като отхвърли малка част от формалните аргументи на жалбоподателите. По същество обаче обяви, че изменението на наредбата е незаконосъобразно и трябва да бъде отменено.

Тричленният съдебен състав обяви, че ще се произнесе в законовия едномесечен срок.

Жалбоподателите по делото са първоначално  петима, първият е фирмата на бившия независим общински съветник, а сега учредител на „Кауза „Разград” Божинел Христов – „Агроспектър 2000. Към тях са се присъединили още 10 граждани и фирми.

По казуса има още една жалба, тя е срещу самото решение за определяне на новите промили, първото заседание е насрочено за 4 април, жалбоподателите са 20 граждани и фирми.

 

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook