Засаждат 62 000 фиданки в Седмицата на гората, кметът също залесява

Публикувано на април 7, 2014

За 11-та поредна година Община Разград и Общинско предприятие „Разградлес” отбелязват  професионалния празник на лесовъда – съобщават от пресцентъра на община Разград. Седмицата на гората – 2014 е под  наслов „Богато наследство към отговорно бъдеще“.

По повод празника, на 9 април от 11.00ч. в землището на с.Ясеновец, Общинско предприятие „Разградлес” организира залесяване, в което ще се включат  кметът на Община Разград Денчо Бояджиев, общински съветници, младежи от театрална формация „Импулс” към НЧ „Развитие 1869” и други.

Ежегодно в общинските гори се изпълняват лесокултурни дейности, предвидени в горско-стопанския план. Пролетното залесяване на 2014 година е с обща площ от 124 дка, на която са залесени 62 000 фиданки от  дървесни видове – цер, акация, сребролистна липа и планински ясен. През есента е планирано да се извърши подпомагане на естественото възобновяване на гората на площ от 60 дка. През текущата година ще се извърши и отглеждане на новозалесни горски култури на площ от  225 дка.

Успоредно със залесителните мероприятия, ОП „Разградлес” снабдява и населението от общината с дърва за огрев. Продажбата се извършва от временен склад в гората, както и от складовата база на предприятието на ул.”Костур”№34 гр.Разград. В складовата си база предприятието предлага дърва за огрев на тон, при което  клиентът получава стоката в деня на плащането и лично се уверява в качеството и количеството на дървесината, с което предприятието цели да задоволи максимално критериите и потребностите на купувача. Количествата дървесина, предвидени в плана за ползване през 2014 година, са разчетени да осигурят всички заявки от населението на общината.

ОП”Разградлес” ще изпълни и Решение №541 от 25.03.2014 г на Общински съвет Разград за предоставяне на дървесина на преференциални цени, заявена от общински структури, читалища, пенсионерски клубове и други социални групи.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook