Представят в Разград Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони

Публикувано на април 7, 2014

Представят Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони в Разград утре, 3 април.

Информационната среща е част от кампания за популяризиране на Гаранционната схема, проектът от 55 подобни събития се организира от Министерството на земеделието и храните.

В рамките на проекта експерти ще разясняват на бенефициенти с одобрени проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” на ПРСР как могат да се възползват от Гаранционната схема по Програмата.

Основен лектор в Разград ще е Борислав Богданов, главен експерт отдел „Връзки с наредители и бенефициенти” на Националния гаранционен фонд.

Информационната среща започва в 11,00 ч. в конферентната зала на хотел „Централ“

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook