Забраниха автошествията на абитуриентите

Публикувано на май 7, 2014

Забрана за шествия на абитуриенти с МПС въведе община Разград с уведомление, публикувано на интернет страницата на местната управа. Още пет забрани включва документът, с който се открива процедура по издаване на общ административен акт, той е с дата 22 април и относно него заинтересованите лица могат да подадат писмени предложения и възражения в едномесечен срок от издаването му.

Ето въведените забрани между 7 май и 30 юни 2014 г.:

- провеждането на автошествия с МПС и други групови мероприятия, организирани от абитуриенти  по улиците на гр. Разград, които препятстват нормалната работа на фирмите и гражданите в общината или създават затруднения в организацията на движението;

- действия, които предизвикват шум, нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 14.00 часа до  16.00 часа и 22.00 часа до 06.00 часа;

- озвучаването на районите около обществени и жилищни сгради и търговски обекти; ползването на светлинни и звукови сигнали, както и други дразнители на спокойствието и почивката на гражданите;

-  хвърлянето на бомбички, ракети, факли и др. подобни взривни вещества и запалителни предмети на обществени места, в и от жилищни сгради;

- действия  и прояви, с които се повреждат или замърсяват  улици, тротоари, площади, паркове и зелени площи, както и ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14 годишна възраст;

- движението на пътни превозни средства в пешеходните зони, алеи, тротоари и площи за обществено ползване, предназначени  за движение само на пешеходци;

- нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, късането на   цветя и повреждането  на цветните фигури, както и преминаването на превозни средства през озелените площи.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook