Министър Терзиева обсъди с кметове ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Публикувано на май 19, 2014

Министър Десислава Терзиева представи четвъртия вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. На срещата с министъра присъства кметът на община Казанлък Галина Стоянова, член на УС на Националното сдружение на общините в Република България. Заедно с представителите на НСОРБ и кметове на общини министър Терзиева обсъди параметрите на програмата и възможностите за финансиране по нея.

Министър Терзиева обяви, че заедно с Управителния съвет на сдружението са се обединили около запазването в програмата на финансирането на 67 града от първо до четвърто ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., чрез изпълнение на мерки за устойчиво и интегрирано градско развитие, както и върху териториалните измерения на секторните политики от регионално значение – образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм, пътна инфраструктура и превенция на риска от свлачища.

Съгласно националната концепция в първо ниво е град София, във второ ниво са 9 областни центъра – Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Видин. Казанлък се намира в трето ниво заедно с редица областни градове като Хасково, Добрич, Сливен, Габрово, Разград и др.

„Целта ни е да защитим интегрирания подход за регионално развитие, като бъдат използвани стратегическите документи, които вече са готови – регионални, областни и общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”, обясни регионалният министър.

Община Казанлък е една от първите в България, която има одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Средствата, предвидени за Казанлък по ОП „Региони в растеж” по Приоритетна ос I „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, са 13 728 099 евро.

Националното сдружение на общините е основен стратегически партньор в разработването на програмата. Днес министър Терзиева подчерта, че разчита на подкрепата на сдружението в преговорите с Европейската комисия за отстояване параметрите на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Очаква се на 21 май Министерският съвет да одобри четвъртия вариант на програмата и до края на месеца да бъде изпратена на Европейската комисия официално заедно с всички други програми. Очакванията са още преговорите с ЕК да приключат през месец август и до края на годината да има финансиране.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook