Такситата вече с разрешителни за 3, а не за 1 година

Публикувано на октомври 1, 2014

Разрешителните за таксита в община Разград вече ще са валидни 3, а не 1 година. Това решиха на днешната си сесия местните парламентаристи. Изменението се налага вследствие промяна на Закона за автомобилните превози.

Това бе трета точка от заседанието на Общински съвет-Разград, то започна с честитки за всички предстоящи утре празници, както и с пожелание за достойно представяне на „Лудогорец“ на мача с „Реал“-Мадрид. Отправи го председателят на Общинския съвет Милена Цанева.

Спор на сесията възникна още преди дневния ред да бъде утвърден. Милена Орешкова от ГЕРБ поиска да бъде разгледана извънредна докладна с предложение за създаване на временна комисия, която да наблюдава учебно-възпитателния процес в училищата, където са утвърдени маломерни и слети паралелки. С 12 „за“, 12 „против“ и 1 „въздържал се“ докладната не бе включена в дневния ред.

Утвърдена единодушно обаче бе докладната за узаконяване на маломерните и слети паралелки. Съветниците приеха, че просто трябва да спазят законово изискване, макар всички да призоваха, че трябва да обърне внимание на качеството на образованието.

По точка първа от дневния ред бе утвърдена четиричленна комисия, която ще изготви предложения за съдебни заседатели за Районен съд-Разград за мандат 2015-2019 г. Единодушно бе прието да са четирима и поименно това са: Добринка Монева от БСП-председател на комисията и членове: Иво Димитров от Синята коалиция, Михаил Тодоров от ГЕРБ и Нюсрет Салим от ДПС. На следващата сесия те трябва да внесат предложения за гласуване.

С 10 „въздържали се“ и 17 „за“ бе приета корекцията на общинския бюджет за 2014 г. Хазната се увеличава с 2 510 379 лв. От докладната става ясно, че през второто тримесечие на 2014 г. са получени 42 бр. дарения в размер на 43 285 лв., които се разходват според волята на дарителите. Извършени са 11 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 51 830 лв. Издадени са 15 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на делегираните бюджети.

Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook