Провеждат беседа за туберкулозата в Нова Загора

Публикувано на март 25, 2009

Здравна беседа за заболяването туберкулоза ще се проведе днес от 11.30 ч. в новозагорския квартал VІ-ти. Беседата е в рамките на проект, насочен към подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение. Още в края на януари стартираха здравно-информационни беседи сред малцинствени групи за превенция и профилактика на онкологични заболявания в шест целеви области.

От средата на февруари стартира провеждането на беседи по превенция и профилактика на социално-значими заболявания (сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, диабет и т.н), а през месеците март и април ще са беседите за туберкулозата и хепатита. Проектът цели подобряване на здравните програми за етническите малцинствени групи в неравностойно положение , както и помощ за изпълнението на програмата за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания с мобилно оборудване.

Целевите области, в които се осъществява проектът са: област Сливен, област Ямбол, област Монтана, област Видин, област Добрич, област Разград. Кампаниите ще се провеждат в 60 целеви населени места в 6-те области със съдействието на РИОКОЗ по места, местни координатори, обучени по проекта и здравни медиатори. Проектът се финансира по програма ФАР на ЕС.
Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , ,