Област Шумен е с най-голям коефицент на безработицата за 2008 г.

Публикувано на март 31, 2009

През 2008 г. област Шумен е оглавила негативната класация по коефициент на безработицата в страната с 16,7 % спрямо 2007 г., когато бяхме на второ място, със 17,4 % , този процент е намалял с около единица. Безработицата в Шуменско е три пъти по-висока от средната за страната, която е 5,6 %.

След нашата област се нареждат: Разград – 14,9 %, Видин – 12,9 % и Сливен – 12,5 %. С ниво над 10% са и областите Силистра , Търговище и Смолян. Под 3 на сто са безработните в столицата, област София, Габрово, Кърджали и Благоевград.

За разлика от средното за страната равнище в нашата област коефициентът при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 17,1 % и 16,5 %.

Общо в нашата област заетите са над 78 000 души. Както за страната като цяло, така и при, нас най-висока заетост е регистрирана във възрастовия диапазон между 35 – 44 години. Близо 80 % от лицата в тази група работят (наети, самонаети, собственици на фирми и др.). Логично, най- ниска е заетостта при младите (15 – 24 години) и лицата над 55-годишна възраст.

Сред заетите, 17 000 и 400 лица са с висше образование, над 42 000 със средно, а всеки четвърти е с основно и по-ниско образование. Образователният ценз е определящ за заетостта и това е валидно, както за страната, така и за нашата област. Заети са 72,6 % от висшистите в Шуменско /което не означава, че разликата до 100% са безработни/ и 64,1 % от лицата със средно образование. Придобитата професионална квалификация в средния курс на обучение повишава заетостта с над 5,5 пункта.

При слабо образованите и необразовани шуменци заетостта е 23,9 %, т.е. три пъти под тази при висшистите. Спрямо 2007 г. заетостта при лицата с ниско образование е нараснала със 7 пункта. Сред заетите в нашия регион процентът на слабо образованите е над 23 и по този показател сме на шесто място в страната. Най-слабо образована е работната сила в Кърджали, където близо 35 % от заетите са необразовани или с образование, по-ниско от основно.

Като цяло, за всички образователни степени заетостта при нас е по-ниска от средната за страната
Dariknews.bg

Коментари:
Няма
Опции:
add your comment share this on facebook
С етикет: , , , , ,